Viser arkivet for stikkord vestregravlund

Samveldelandenes krigsgravfelt på Vestre gravlund i Oslo er like nordvest for kapellet, nær midten av anlegget. Skilting forteller at vi her finner gravene til to fra marinen, 51 fra hæren, 48 fra luftforsvaret, to fra handelsflåten og fem overlevende fra operasjon Freshman som ble henrettet på Trandumskogen i 1943.

Som vanlig ved større ansamlinger av Commonwealth War Graves er det også et «Cross of Sacrifice». I tillegg står et monument fra 1960 på den andre siden av veien. Det er utformet av Emil Lie og tituleres «Sørgende mor» eller «Mourning Mother». Ved siden av er et informasjonsoppslag om krigens gang og hvor noen av de falne kom fra.

Det står også et monument over falne fra samveldelandene blant de andre landenes monumenter i minnelunden nær gravlundens nordøstre hjørne, med pil mot den store minnelunden midt i anlegget.

  • Minnesmerke for ukjente på Vestre gravlund — Dette minnesmerket over ukjente falne fra den annen verdenskrig står nær det nordøstre hjørnet av Vestre gravlundi Oslo, i et område med mange andre krigsminnesmerker. Ifølge Oslo byleksikon dreier det seg om to begravelser som er overført fra Ogna på Jær…
  • Amerikansk minnesmerke på Vestre gravlund — I det nordøstre hjørnet av Vestre gravlund i Oslo er det krigsminnesmerker for falne fra en rekke forskjellige land, deriblant USA. Amerikanerne har hatt som politikk å overføre sine falne til USA eller til andre, egne gravlunder i Europa, så det er formod…

I det nordøstre hjørnet av Vestre gravlund i Oslo er det krigsminnesmerker for falne fra en rekke forskjellige land, deriblant Sovjetunionen. Ifølge et skilt på stedet er det 347 sovjetiske krigsgraver på gravlunden, mens Oslo byleksikon opererer med 331. Monumentet er utformet av Kolbjørn Juel Sørlie og ble avduket av kronprins Olav i 1947.

Den i særklasse største russerkirkegården i Norge er Tjøtta, etterfulgt av Jørstadmoen. Se ellers Regjeringen.no om sovjetiske krigsfangers skjebne i Norge.

I det nordøstre hjørnet av Vestre gravlund i Oslo er det krigsminnesmerker for falne fra en rekke forskjellige land, deriblant Norge. Ifølge et skilt på stedet gjelder det norske minnesmerket 29 falne hvis urner ble flyttet hit i 1972 fra et annet område på gravlunden. En steintavle på bakken har navnene på de omkomne, og av den fremgår det at de har omkommet under ulike omstendighter, flere i Tyskland. Minnesmerket er utformet av Gunnar Janson.

Martin Linge og Gregers Gram har sine graver andre steder på gravlunden, hhv. vest for krematoriet og øst for kapellet. Ifølge Oslo byleksikon er det 33 norske krigsgraver på Vestre gravlund, og hvis det stemmer, må det finnes ytterligere to i tillegg til dem som er nevnt her. Det ser ut til at det dreier seg om Arvid Storsveen og Ansgar Sørlie.

Det kan ellers nevnes at krigshelten Gunnar Sønsteby ble gravlagt på Vestre gravlund i 2012.

I det nordøstre hjørnet av Vestre gravlund i Oslo er det krigsminnesmerker for falne fra en rekke forskjellige land, deriblant Jugoslavia. Minnesmerket er til minne om over 3000 jugoslaviske partisaner som døde i tysk krigsfangenskap i Norge. Minnesmerket er laget av Nils Aas og ble avduket av kong Olav i november 1976.

Det finnes ellers jugoslaviske krigsgraver fire steder i Norge: Falne jugoslaver som er funnet i Nord-Norge, er overført til Botn i Saltdal (jf. her, her og her), mens falne i Midt-Norge er begravet ved Lademoen og Moholt i Trondheim. Dessuten finnes det enkelte begravelser ved Øsøyro.

I det nordøstre hjørnet av Vestre gravlund i Oslo er det krigsminnesmerker for falne fra en rekke forskjellige land, deriblant Frankrike. Ifølge Regjeringen.no ble franskmenn som falt i Trøndelag og Nordland i 1940, samlet i en fellesgrav i Namsos og i enkeltgraver ved Narvik nye kirkegård. Det ser ikke ut til å være ytterligere informasjon på stedet eller i Oslo byleksikon, så dette inngår nok primært i en serie av generelle minnesmerker.

I det nordøstre hjørnet av Vestre gravlund i Oslo er det krigsminnesmerker for falne fra en rekke forskjellige land, deriblant Danmark. Tretten dansker omkom i norsk tjeneste. I tillegg til monumentet over er det en stein med navnene inngravert. (Beklager dårlig skarphet. Det var vanskelige lysforhold.) Minnesmerket er fra 1962 og er utformet av Gunnar Janson.

I det nordøstre hjørnet av Vestre gravlund i Oslo er det krigsminnesmerker for falne fra en rekke forskjellige land, deriblant Nederland. Her er det ifølge et skilt på stedet 36 gravsteiner til minne om 37 krigsofre. Seks av dem tjenestegjorde i den nederlandske marinen, resten satt i tyske konsentrasjonsleire. Enkelte døde faktisk i etterkant av krigen etter at de var sendt til Norge, Sverige eller Finland for å komme til hektene igjen.

Monumentet ble avduket i 1957 og er utført av den nederlandske kunstneren Cor van Kralingen. Det samme monumentet er brukt flere steder. Det finnes en tre meter høy versjon i Rotterdam, mens Oslo og en rekke andre steder har en to meter høy variant. Byleksikonet vet å fortelle av både monumentet og gravsteinene er utført i Nederland.

Våronn på gang mellom krigsgravene

I det nordøstre hjørnet av Vestre gravlund i Oslo er det krigsminnesmerker for falne fra en rekke forskjellige land, deriblant Sverige. For Sveriges vedkommende er det to monumenter. Det ene gjelder fire mann som omkom i 1940. De er ifølge et skilt på stedet flyttet hit etter krigen. Monumentet er utformet av Gunnar Janson og finansiert av den norske stat i 1962.

I tillegg finnes et minnesmerke over 92 svensker som falt i norsk tjeneste under krigen, hovedsakelig om bord på norske skip. Navnene deres er inngravert på et monument som ble avduket i 1970:

I det nordøstre hjørnet av Vestre gravlund i Oslo er det krigsminnesmerker for falne fra en rekke forskjellige land, deriblant Polen. 34 falne polakker er begravet her, samlet fra Østlandet og Sørlandet etter krigen. Ti døde i kamp, 24 i tysk fangenskap. Monumentet er fra 1956 og er utformet av Gunnar Janson.

Også på Moholt kirkegård i Trondheim, på Narvik nye kirkegård og på Håkvik kirkegård er polske krigsofre begravet. Det dreier seg ifølge Regjeringen.no hovedsakelig om personer som falt i kampene om Narvik.