Viser arkivet for stikkord telemark

Brygge på Siktesøya.

Utenfor Rjukan kirke står dette store og flotte monumentet til minne om de falne under 2.verdenskrig. Kunstneren var Dyre Vaa fra Rauland i Telemark.

Under den 2. verdenskrig var Norsk Hydros tungtvannsproduksjon på Vemork en viktig del av nazistenes atomprosjekt. Det ble iverksatt 4 militære operasjoner mot produksjonen.

Høsten 1942 var første aksjon som gikk under navnet Operasjon Freshman. Denne mislyktes med store allierte tap.
Etter denne tragedien ble Operasjon Gunnerside iverksatt. Som vi kan lese på hjemmesiden til Norsk industriarbeider museum på Vemork ble denne aksjonen vellykket.
Ingen liv gikk tapt. Denne steinen står utenfor Industriarbeider museumet.

På vei til Norsk industriarbeider Museum på Vemork står denne minnesteinen over sivile tap på Rjukan. Fra hjemmesiden til museet kan vi lese: BOMBINGEN AV VEMORK OG RJUKAN

Tungtvannsproduksjonen kom imidlertid snart i gang igjen. Amerikanerne presset på for å få den allierte militærledelsen med på at Vemork-anleggene skulle bombes. Den norske regjeringen i London ble verken informert eller konsultert om denne aksjonen.

På formiddagen 16. november 1943 bombet amerikanerne Vemork og Rjukan. Over 700 bomber á 500 kg ble sluppet over Vemork. I tillegg ble over 70 tonn bomber sluppet over fabrikkanleggene på Rjukan.

Bare omlag 18 bomber traff anleggene på Vemork. Det ble skader på hydrogenfabrikken og kraftstasjonen. Omtrent 60 kg tungtvann gikk tapt under aksjonen.

SIVILE OFRE

En av bombene traff et nybygd tilfluktsrom på Vemork. Tilsammen ble 22 sivile drept i denne aksjonen, mange av disse var kvinner og barn. I tillegg ble seks bolighus ødelagt, og flere fikk skader. Bombeaksjonen førte til sterke reaksjoner fra norske myndigheter.

I år er det 70 årsminne for Operasjon Freshman

Etter bombingen bestemte nazistene seg for å flytte tungtvannsproduksjonen til Tyskland. Tungtvannet og produksjonsutstyret skulle fraktes over Tinnsjøen på ferja D/F Hydro. Det ble bestemt at ferja skulle senkes.

Det er reist et minnesmerke over de omkomne ved Tinnsjøen.

I Minneparken i Porsgrunn står et monument til minne om de falne i 2. verdenskrig.
Minnesmerket ble avduket i 1946. Kunstneren var Dyre Vaa fra Rauland i Telemark.
Skulpturen er avbildet flere steder på nettet både vinter
og vår
Kranser legges ned 1., 8. og 17. mai.

Vi vil ta vare på skjønnheten, varmen som om vi bar et barn varsomt på armen!
(Siste verset i Til ungdommen av Nordahl Grieg)
På minnesmerket står innskriften : De falt for sin norske heim.1940 -1945

Blinkskudd, fotosone for TA og Telemark har dette bildet fra Minneparken i 1951.

Porsgrunn kommune har laget okkupasjonshistorisk arkiv

Krigsminnesmerke reist i 1914 ved Drangedal kirke, i anledning krigen hundre år tidligere.

Krigsminnesmerke i Stathelle