Viser arkivet for stikkord krigsminnesmerke

Krigsminnesmerke ved Strømsø kirke i Drammen.

Til minne om 6. og 14. alpejegerbataljoner som kjempet side om side med avdelinger fra den norske 6.divisjonen
for Norges frihet i dette området i april/mai 1940.
Reist av nordmenn i takknemlighet.
Krigsminnesmerket står ved Krigshistorisk landskapminnesmerket på Øse.
Link til krigsminnesmerker fra Bjerkvik og Krigshistorisk landskap i Nordland og Troms
Artikkel om en fransk alpejeger som var tilbake i Narvik i 2010

Minnesmerke på nordsiden av Oslo Militære Samfund over Øyvinn Øi, som ble skutt av tyskerne 9. april 1940. Norsk biografisk leksikon forteller om omstendighetene. Det finnes også et minnesmerke på Kalbakken, der han ble skutt.

11.november er Remembrance Day eller Poppy Day. Første verdenskrig ble formelt erklært avsluttet på denne dagen i 1918.
Kong Georg V utpekte denne dagen til minnedag over de falne.
Nyhetssendinger fra England viser at denne dagen markeres høytidelig. F-eks bærer statsministeren den røde valmuen, dronningen deltar i minneseremonier osv.
Markeringen legges til søndagen før den 11. november og kalles Remembrance Sunday.
I 2012 deltok jeg under minnemarkeringen i Stavanger. Denne dagen var spesiell da det var 70 år siden den tragiske Operasjon Freshman fant sted.
På denne sonen er vi noen som allerede har lagt inn bilder av minnesmerker knyttet til Operasjon Freshman.
Vestre Gravlund av Jan-Tore.
Lysebotn av Knut Georg. På denne linken ligger også bilder fra Eiganes i Stavanger
Men bilder fra Helleland kan jeg ikke finne.
De bildene jeg nå legger inn har jeg fått av Peter Jevons i Stavanger. Han er tidligere RAF-flyger. I Stavanger ligger Nato-basen Joint Warfare Centre.

19. november skulle de britiske ingeniørsoldatene fra 1st British Airborne Division ankomme. To Halifax bombefly som tauet hvert sitt Horsa glidefly kom inn over Norge. Det første trekket sirklet over målområdet, men måtte på grunn av dårlig sikt gjøre vendereis. Over Rogaland begynte begge flyene å ise. Sleperen røk, og glideflyet styrtet sør for Lysefjorden mens trekkflyet klarte å vende tilbake til England. Det andre trekkflyet kom i vansker allerede ved innflyvningen over norskekysten. Glideren styrtet ved Helleland, lensmannsgården, innenfor Egersund, mens trekkflyet styrtet i Hæstadfjellet. Alle som var i trekkflyet omkom, mens de overlevende i glideren ble tatt med til Slettebøleiren på Bakkebø, utenfor Egersund, hvor de ble henrettet. I ettertid er det satt opp minnesmerker på Bakkebø samt en varde oppi fjellet der glideren krasjet. Av de ni overlevende fra styrten ved Lysefjorden ble fem fraktet til Grini, senere henrettet i Trandumskogen den 18. januar 1943. Fire ble fraktet til Lagård fengsel i Stavanger, der de ble torturert og henrettet 24. november. Alle de 14 overlevende fra styrten ved Helleland ble henrettet allerede neste dag. Det var ingen overlevende fra det styrtede bombeflyet. Til sammen døde 41 i denne mislykte aksjonen
Det ene glideflyet styrtet på Benkjafjellet i nærheten av Helleland. Her er reist en varde til minne om de som omkom.
Turbeskrivelse med historien bak og bilder fra Benkjafjellet
6. september 2012 ble det arrangert en tur til Benkjafellet hvor bl.a. personalet ved Natobasen deltok.

Om Revsdalen i Eigersund kommune
Klipp fra linken :
Hvis du ønsker, kan du også gå en lengre rundtur (1,5 km) fra Revsdalen om den såkalte Burmavegen. Vegen ble anlagt i tilknytning til den tyske Slettebøleiren under 2. verdenskrig

Ved siden av de allierte krigsgravene på kirkegården ved Mosjøen kapell står dette minnesmerket over sovjetiske soldater. Steinen har en tekst som fører tankene mot den omstridte Operasjon Asfalt.
Til minne om sovjetiske soldater som mistet livet i Norge 1941-1945 og som var gravlagt her. ( Soldatene ble sannsynligvis flyttet til Tjøtta )
Jeg klipper fra : Artikkel skrevet av Marianne Neerland Soleim
post doktor, NTNU Vitenskapsmuseet… Hentet fra landsmann.no
Operasjon Asfalt i 1951 representerer en dramatisk hendelse knyttet til etterkrigserindringen om de sovjetiske krigsfangene. Operasjonen ble et eksempel på politiseringen av krigsfangenes historie. Gravene hadde vært lokalisert på krigskirkegårder og ordinære kirkegårder, ved militære anlegg og i utmark, i myrlendt og vanskelig tilgjengelig fjellterreng. Av politiske grunner hevdet sovjetiske myndigheter at det var ønskelig med flest mulig minnesmerker over det tyske tyranniet, som la grunnlaget for kampfellesskapet mellom det sovjetiske og det norske folk. Det var dessuten hensiktsmessig at gravene, som krevde beskyttelse og vedlikehold, ville gi større mulighet for sovjetiske representanter å reise rundt i landet. Likevel ble det fremmet forslag om å ta opp med den norske regjering, spørsmålet om å samle levningene etter de falne sovjetborgerne i én gravplass. Ideen ble skrinlagt fra sovjetisk side, men oppstod på norsk side av helt andre årsaker.
Soleim skriver videre på forskning.no
Nå i oktober 2014 meldte Dagsrevyen at denne utstillingen åpnet i Moskva : Falstadsenterets vandreutstilling «Sovjetiske krigsfanger i Norge» åpner på Sentralmuseet for den store fedrelandskrigen (Центральный музей Великой Отечественной войны) i Moskva 14. oktober 2014.
På Jan-Tore sitt innlegg om det sovjetiske minnesmerke på Vestre gravlund har jeg sitert fra en artikkel i Aftenposten : Enhver russisk soldat visste at å overgi seg var ensbetydende med forræderi i Stalins øyne. Det samme gjaldt om en russisk soldat ble tatt til fange: Han var forræder, og fangeleirer og det som verre var ventet om han kom levende hjem.
Soleim nyanserer dette bildet, kan vi lese på forskning.no
At denne utstillingen blir vist i Moskva, tolker jeg likevel som en anerkjennelse av disse soldatenes sin krigsinnsats for fedrelandet.
Hjemmesiden til landsmann.no har en interessant artikkel om dette temaet. men koblingen til Soleim sin artikkel virker ikke. De som likevel vil søke på denne artikkel kan prøve sovjetiske krigsgraver i Norge.

Krigsminnesmerke ved Gransherad kirke

  • Krigsminnesmerke på Dombås — Litt nord for parkeringsplassen utenfor Dombås kirke står et tilsynelatende konvensjonelt krigsminnesmerke i form av tre minnesteiner som er integrert i et større anlegg med oppslag om krigen og de kampene som utspilte seg i området. Slik ser de tre steinene ut:
  • Oddernes krigsminne — Krigsminnesmerke på kirkegården sør for Oddernes kirke i Kristiansand. Monumentet er laget av Ingemund Berulvson og avduket i 1948. Slik ser det ut fra andre vinkler:

Krigsminnesmerke på Ulstein kirkegård

Denne minnebautaen står litt nord for Moelv, like før man kommer til Vea. Den har to minneplater:

Teksten på den venstre lyder: «Reist 6. juni 1970 til minne om kampene på Ring mellom norske avdelinger og tyske overfallsmenn i tiden 19.-21. april 1940. 15 norske soldater falt og 22 sivile ble drept under og etter krigshandlingene. La dem ikke bli glemt av etterslekten.» På den høyre er dødsofrene sortert i militære (falne) og sivile (drepte).

Krigsminnesmerke ved Ålesund kirke