Viser arkivet for stikkord krigsminne

På krigskirkegården, i Oslo, hviler de 39 tyske ofrene for eksplosjonsulykken på Grønlibrygge, 17. august 1945 – det eneste gravminnet med blomster, på gravlunden.

17 august, Grønlibrygga: 41 personer døde og 108 måtte til sykehus. 13 tonn Trinol i en ammunisjonslekter forårsaket en eksplosjon som ødela to lagerbygninger og påførte 15 andre bygninger større skader. I tillegg ble stillverket på Loenga , 13 jernbanevogner og tre lossekraner ødelagt. 50 meter av kaia raste ut i sjøen.
Kilde: Oslo brann- og redningsetat

Mer om Alfaset gravlund.

På kirkegården i Narvik. Til minne om polske soldater som falt under kampene om Narvik i 1940.
På steinen i forkant henvises det til kirkegården i Håkvik, 12 km. sør for Narvik. Her ligger flere polske soldater og offiserer gravlagt.
Polske falne ble samlet på Oslo vestre gravlund, Moholt kirkegård i Trondheim og på Narvik nye kirkegård og Håkvik kirkegård. De fleste av dem falt i kampene om Narvik i 1940.