Viser arkivet for stikkord fransk

I det nordøstre hjørnet av Vestre gravlund i Oslo er det krigsminnesmerker for falne fra en rekke forskjellige land, deriblant Frankrike. Ifølge Regjeringen.no ble franskmenn som falt i Trøndelag og Nordland i 1940, samlet i en fellesgrav i Namsos og i enkeltgraver ved Narvik nye kirkegård. Det ser ikke ut til å være ytterligere informasjon på stedet eller i Oslo byleksikon, så dette inngår nok primært i en serie av generelle minnesmerker.

På Håkvik ligger 4 franske krigsgraver,
støtten er til minne om de franske soldatene som hviler på denne kirkegården.