Viser arkivet for stikkord finnmark

Minnesmerke over en fallen motstandsmann;
telegrafist Thor Eugen Centzen, 1917 – 1944, skutt på Trandum 26. mai.
I bakgrunnen ses den ærverdige trebygningen fra 1934; Svanvik kapell.

Digital museum står ytterligere informasjon, fra Forsvarsmuseet:

Reist av sambygninger av motstandsmannen Tore Senzten.
Han ble utdannet i England under krigen. Fra russisk område ble han og kollegaen hans Skjærvøy fløyet på oppdrag inn på norsk område, men feil plass.
De ble arrestert av finnene i oktober 1942. De ble ført til Kirkenes og deretter til Trandum. Her ble Sentzen skutt 26 mai 1944.

Minnesmerket ble avduket 24 september 1950 .

Det refereres videre til en eldre (opprinnelig) bauta, men som var belemret med faktafeil, den er avbildet på lenken over.

Motstandsmannen er ikke å finne i Våre Falne under C.
Derimot finner man ham under S i bok 4 – på side 99 og 100.

St. Olavsmedaljen med ekegren .

29 finnmarkinger omkom på lasteskipet Carl Arp høsten 1944 i en grusom transport fra Porsanger til Narvik.
Nær 50.000 finnmarkinger ble tvangsevakuert på slutten av andre verdenskrig. En av de mest tragiske hendelsene skjedde i oktober 1944 da det tyske lasteskipet Carl Arp gikk fra Indre Billefjord i Porsanger før det ankom Narvik.
Link til utfyllende historie om tvangsevakueringen av Finnmark og om hvor omfattende den brente jords taktikk var

Da var svært mange av de 1900 barn, ungdom og eldre ombord blitt syke, og 29 døde. De fleste ligger begravd på Narvik gravlund, og ofrene kom fra mange av kommunene i Finnmark.
Artikkel Porsangers tvangsevakuerte minnes
Gravminnene over den enkelte er i ferd med å slettes.
Olav Sørensen, opprinnelig fra Kiberg, var ildsjel for å få satt opp dette minnesmerket i Narvik.
6 september 2012 er Olav Sørensen i mål med sitt prosjekt.

Med støtte fra Finnmarks fylkskommune,andre kommuner i Finnmark,Næringslivet i Narvik,privat personer i Narvik og egen egenkapital pluss hjelp fra familien og gode venner er målet nådd.
Avdukingen av minnesmerket ble utført av Trygve Nilsen fra Finnmark,og som var 6 år i 1944 om bord i krigs skipet Carl Arp.
Link til blogg om Olav Sørensen sitt arbeide. Mange bilder fra avdukingen.
I verket «Fortiet fortid» har Arvid Petterson samlet hele tragedien om tvangsevakueringen av Finnmark mellom to permer. Det er et uvurderlig bidrag til vår histories bevaring. Der lar han evakuerte fortelle om sine egne opplevelser, og vi ser at opplevelsene sitter i minnet tross de mange år som har gått.
Evakueringsbåtene vi aldri glemmer på denne linken
Bildet viser søsterskipet til SS Carl Arp, Nelly Lasry.

Artikkel Finnmark i flammer
Den 11. november står norske styrker igjen på norsk jord. 260 mann fra 2. bergkompani av Den norske brigade i Skottland har ankommet Kirkenes. Mot vest og sør er 200 000 tyske soldater med mange tusen krigsfanger, 20 000 kjøretøyer og 60 000 hester på flukt, med russerne hakk i hæl. De har forfulgt den tyske hæren helt til Tana, men drar seg nå tilbake. 14. november overtar en norsk administrasjon de befridde delene av Finnmark.

En scene fra helvete møter dem. Det finnes ikke et hus igjen mange steder.

Finnmarkingene bretter opp ermene. De ignorerer den nye ordren om å evakuere for å få tak over hodet. 25 000 av dem har unngått den tyske transporten, og de har ikke tenkt å gi opp nå. Snart strømmer de ned fra sine respektive gjemmesteder på vidda. Oppbyggingen kan starte.

Tatt på Sørøya i Finnmark like utenfor Hasvik

Ikke alle steder er som Oslo med boligmangel.
Dette huset tror jeg en kan få kjøpt rimelig.
Hasvik er et værhardt sted og derfor skoddene for vinduene.

En tur i fjæra gjør godt og mange motiv dukker opp.
Ville konvertere dette til s/h da det nesten ikke inneholdt farger.