Viser arkivet for stikkord buskerud

Krigsminnesmerke ved Strømsø kirke i Drammen.

Krigsminnesmerke sør for Røyken kirke, utenfor kirkegården.

Navneplaten under bautasteinen:

På avstand ser hele monumentet slik ut:

Fra Prestfoss i Sigdal

Gråvær innhyllet Østlandet, men midt i Tyrifjorden fant solen et smutthull, og badet øyen i lys.

 • Torpo kirke N — Minnebauta over napoleonskrigene ved Torpo kirke
 • Hol gamle kirke N1 — Minebauta over napoleonskrigene foran Hol gamle kirke. Slik ser det ut mot kirken:
 • Ål kirke – Krigsminner — To minnesteiner ved Ål kirke. Den til høyre gjelder to som mistet livet i aprildagene 1940, den til venstre en som falt i august 1944.

Bergseminaret på Kongsberg var i sin tid en viktig utdannelsesinstitusjon. Bygningen har endret farge opp gjennom årene, men er blitt restaurert og har fått den opprinnelige fargen tilbake.

 • Nes kirke – Krigsminne N — Minnesmerke over ofre for krigene i 1807-14 ved Nes kirke, Nesbyen. Rundt steinen er det oppført navn på de falne, og det er relativt mange.
 • Flå kirke – Krigsminne 2VK — Minnesmerke over ofre for den 2. verdenskrig ved Flå kirke (Hallingdal)
 • Flå kirke – Krigsminne N — Minnesmerke over ofre for krigen i 1807-14 ved Flå kirke (Hallingdal)
 • Nes kirke – Krigsminne 2VK — Minnesmerke over ofre for den annen verdenskrig ved Nes kirke, Nesbyen

Alliertes krigsgraver (Commonwealth War Graves) ved Sylling kirke i Lier

 • Heggen kirke – Krigsminnesmerke — Krigsminnesmerke ved Heggen kirke i Modum
 • Nedre Eiker kirke – Krigsminnesmerke — Krigsminnesmerke ved Nedre Eiker kirke
 • Åsmarka kirke – Krigsminne — Krigsminnesmerke ved Åsmarka kirke
 • Vennesla kirke – Krigsminne — Krigsminnesmerke ved Vennesla kirke
 • Tangen kirke – Krigsminne — Krigsminnesmerke på kirkebakken utenfor Tangen kirke (Hedmark)
 • Vestre Moland kirke – Krigsminne — Krigsminneskerke ved Vestre Moland kirke i Lillesand
 • Tveit kirke – Krigsminne — Krigsminnesmerke ved Tveit kirke øst for Kristiansand
 • Krigsminnesmerke i Lillesand — Krigsminnesmerke i Lillesand sentrum
 • Ullern kirke – Krigsminne — Krigsminnesmerke ved korveggen utenfor Ullern kirke i Sør-Odal
 • Skjee kirke – Navneplakett — Liste over falne i den 2. verdenskrig, på Skjee kirke (Stokke kommune, Vestfold)
 • Sandstad kirke – Minnesmerke — Krigsminnesmerke ved Sandstad kirke på Hitra
 • Minnesmerke i Lillesand — Minnestein i Lillesand. Teksten lyder: Til minne om besetningen på den polske ubåt «Orzel», som 8. april 1940 senket det tyske troppeskipet «Rio de Janeiro» utenfor Lillesand.
 • Øyestad kirke – Krigsminne — Krigsminnesmerke ved Øyestad kirke (Arendal kommune)
 • Skoger nye kirke – Minnesmerke — Krigsminnesmerke ved Skoger nye kirke utenfor Drammen