Viser arkivet for stikkord bauta

Ved Førde kirke i Sveio, like inntil E39, finner man dette krigsminnesmerket.

Høyskulestyrar Bernhard Haavardsholm fødd 30. juli 1893
døydde under Englandsferd nov. 1941.
Styrmann Vilhelm Fagerland fødd 7. okt 1915
døydde under kampane for fedrelandet ved Narvik 9. april 1940.

Like nordvest for Stjørdal kan man følge skilt til Bauta – nysgjerrigheten førte meg fram til et stort og stolt minnesmerke over forfatteren og dikteren Ole Vig.

Hans mest kjente dikt er teksten til Nordmandssang, også kalt Blant alle lande i øst og vest.

Blant alle lande i øst og vest er fedrelandet mitt hjerte nest.

Det gamle Norge med klippeborge meg huer best.

Fra Vesterhavet til Kjølens rand, fra Nordishavet til Kristiansand,

der har jeg hjemme og kan istemme: Mitt fedreland !

Jeg elsker eder, I gamle fjell med høye tinder og dybe vell,

med skog om barmen og jern i armen til tidens kveld.

Jeg elsker eder, I bekke små, I stolte fosse, I fjorde blå,

I sjøer blanke, hvis stille tanke kan stjerner nå !

Jeg elsker furu- og bjerkelund med toneklangen fra fuglemund;

og meget aner de dunkle graner i vårens stund.

Jeg elsker bølgen, hvor frihet gror, de dybe daler, hvor freden bor,

de lier fagre, og gyldne agre på odelsjord.

Kun høyt i Norden, trods mørkets bånd, kan sommerlyset få overhånd,

så aftengløden og morgenrøden gå hånd i hånd.

I berg og rifte vi mangler guld, men forsyn – hånden er stedse fuld.

Arbeider, beder —Den brød berdeder af sten og muld.

Ei alt, hva glimrer, er stort og godt; der titt var bedre, som syntes smått,

jeg vil ei bytte min norske hytte med fremmed slott.

Jeg elsker alt, som er egte norsk, fra folkelivet til sild og torsk

— som fremad skrider, omend det glider en smule dorsk.

Jeg elsker høylig mitt modersmål, det klinger kraftig som herdet stål,

fra hjertets grunde, i folkemunde hos Per og Pål.

Dog mest jeg elsker det folkeferd, som har sitt hjem mellom fjeld og skjær,

hvor unge hedre de gamle fedre som bygde her.

På åndens himmel med bue blå skal Nordens stjerne som vårsol gå

og skabe sommer med sang og blommer, mens hjerter slå.

Tekst og melodi

Dette minnesmerke hedrer bla. de norske befalsskoleelevene, som her ved Gratangen turiststasjon, 12. april 1940 fikk sin ilddåp, og besto.
Under den senere tilbaketrekningen, satte nordmennene turiststasjonen i brann.
Fra boken Narvik 1940
Soldatene i Skolekompaniet hadde kjøpt tid for norsk mobilisering og styrkeoppbygning,
og vunnet respekt hos tyskerne.
Boken gir forøvrig en meget hederlig og grundig dekning av den glemte krigen i nord.
Mer om kampene i Gratangen-området, kan lese på Astrups krigshistorie-side.

Minnestøtte for et djervt postbud.

Åpning av arkiv og offentliggjøring av tidligere hemmeligholdt informasjon har bidratt med et nytt kapittel til okkupasjonshistorien, om det første, men mislykkede, forsøket på å ta ut Tungtvannsfabrikken på Rjukan, Vemork.
Operasjon Freshman ble den kalt, men den endte katastrofalt dårlig for deltakerne, les mer om historien.