Viser arkivet for stikkord troms

Til minne om 6. og 14. alpejegerbataljoner som kjempet side om side med avdelinger fra den norske 6.divisjonen
for Norges frihet i dette området i april/mai 1940.
Reist av nordmenn i takknemlighet.
Krigsminnesmerket står ved Krigshistorisk landskapminnesmerket på Øse.
Link til krigsminnesmerker fra Bjerkvik og Krigshistorisk landskap i Nordland og Troms
Artikkel om en fransk alpejeger som var tilbake i Narvik i 2010

Dette minnesmerke hedrer bla. de norske befalsskoleelevene, som her ved Gratangen turiststasjon, 12. april 1940 fikk sin ilddåp, og besto.
Under den senere tilbaketrekningen, satte nordmennene turiststasjonen i brann.
Fra boken Narvik 1940
Soldatene i Skolekompaniet hadde kjøpt tid for norsk mobilisering og styrkeoppbygning,
og vunnet respekt hos tyskerne.
Boken gir forøvrig en meget hederlig og grundig dekning av den glemte krigen i nord.
Mer om kampene i Gratangen-området, kan lese på Astrups krigshistorie-side.