Viser arkivet for stikkord sverige

-

.

I det nordøstre hjørnet av Vestre gravlund i Oslo er det krigsminnesmerker for falne fra en rekke forskjellige land, deriblant Sverige. For Sveriges vedkommende er det to monumenter. Det ene gjelder fire mann som omkom i 1940. De er ifølge et skilt på stedet flyttet hit etter krigen. Monumentet er utformet av Gunnar Janson og finansiert av den norske stat i 1962.

I tillegg finnes et minnesmerke over 92 svensker som falt i norsk tjeneste under krigen, hovedsakelig om bord på norske skip. Navnene deres er inngravert på et monument som ble avduket i 1970: