Viser arkivet for stikkord norsk

…Helgeland.

  • High lands fe — Buer i Odda
  • High lands fe — Buer i Odda

..her på Helgeland.

Ildsjeler holder liv i den gamle Vossebanen – på frivillig basis kjøres damptoget mellom Garnes og Midttun stasjon. Et levende museum, som er verdt å oppleve – ennå kjører de på søndagene – besøk deres hjemmeside.

I det nordøstre hjørnet av Vestre gravlund i Oslo er det krigsminnesmerker for falne fra en rekke forskjellige land, deriblant Norge. Ifølge et skilt på stedet gjelder det norske minnesmerket 29 falne hvis urner ble flyttet hit i 1972 fra et annet område på gravlunden. En steintavle på bakken har navnene på de omkomne, og av den fremgår det at de har omkommet under ulike omstendighter, flere i Tyskland. Minnesmerket er utformet av Gunnar Janson.

Martin Linge og Gregers Gram har sine graver andre steder på gravlunden, hhv. vest for krematoriet og øst for kapellet. Ifølge Oslo byleksikon er det 33 norske krigsgraver på Vestre gravlund, og hvis det stemmer, må det finnes ytterligere to i tillegg til dem som er nevnt her. Det ser ut til at det dreier seg om Arvid Storsveen og Ansgar Sørlie.

Det kan ellers nevnes at krigshelten Gunnar Sønsteby ble gravlagt på Vestre gravlund i 2012.

Dette minnesmerke hedrer bla. de norske befalsskoleelevene, som her ved Gratangen turiststasjon, 12. april 1940 fikk sin ilddåp, og besto.
Under den senere tilbaketrekningen, satte nordmennene turiststasjonen i brann.
Fra boken Narvik 1940
Soldatene i Skolekompaniet hadde kjøpt tid for norsk mobilisering og styrkeoppbygning,
og vunnet respekt hos tyskerne.
Boken gir forøvrig en meget hederlig og grundig dekning av den glemte krigen i nord.
Mer om kampene i Gratangen-området, kan lese på Astrups krigshistorie-side.