Viser arkivet for stikkord norge

I det nordøstre hjørnet av Vestre gravlund i Oslo er det krigsminnesmerker for falne fra en rekke forskjellige land, deriblant Norge. Ifølge et skilt på stedet gjelder det norske minnesmerket 29 falne hvis urner ble flyttet hit i 1972 fra et annet område på gravlunden. En steintavle på bakken har navnene på de omkomne, og av den fremgår det at de har omkommet under ulike omstendighter, flere i Tyskland. Minnesmerket er utformet av Gunnar Janson.

Martin Linge og Gregers Gram har sine graver andre steder på gravlunden, hhv. vest for krematoriet og øst for kapellet. Ifølge Oslo byleksikon er det 33 norske krigsgraver på Vestre gravlund, og hvis det stemmer, må det finnes ytterligere to i tillegg til dem som er nevnt her. Det ser ut til at det dreier seg om Arvid Storsveen og Ansgar Sørlie.

Det kan ellers nevnes at krigshelten Gunnar Sønsteby ble gravlagt på Vestre gravlund i 2012.

Akerselva er visst ikke helt grå likevel. Og den er blåere enn det jeg har sett av Donau.

Ein plass i Kristiansand da vettø.

Minnesmerket over panserskipene Norge og Eidsvold fra kirkegården i Narvik.
Det store steinkorset i bakgrunnen er til minne om de tyske soldatene som falt i slaget om Narvik.
Kirkegården har også minnesmerker over andre allierte falne, franske, polske og fra Samveldelandene

  • Lesja bygdemuseum – Tørstugu — Tørstugu (ca. 1800) fra Haugje gård, nå på Lesja bygdemuseum (hus 8 i systemet)
  • Lesja bygdemuseum – Bellestugu og Hattremstugu — Bellestugu (1742) fra Systugu Bell og Hattremstugu (1731) fra Nigard Hattrem, nå på Lesja bygdemuseum (hus 9 i systemet)
  • Lesja bygdemuseum – Kvernhus fra Runningen — Kvernhus (1797) fra Runningen, nå på Lesja bygdemuseum (hus 11 i systemet)
  • Lesja bygdemuseum – Aurbu fra Nørdre Hågån — Aurbu (1836) fra Nørdre Hågån, nå på Lesja bygdemuseum (hus 10 i systemet)
  • Lesja bygdemuseum – Kornmagasin — Kornmagasin / stabbur (1820) på Lesja bygdemuseum (hus 7 i systemet)
  • Lesja bygdetun — Museumsområdet ved Lesja bygdemuseum eller Lesja bygdetun / bygdatun
  • Lesja bygdemuseum – Hogsvållåven — Hogsvållåven (ca. 1750) på Lesja bygdemuseum (hus 12 i systemet)
  • Lesja bygdetun – Inngang — Inngangspartiet ved Lesja bygdemuseum eller Lesja bygdetun / bygdatun
  • Lesja bygdemuseum – Ølstadlåven — Ølstadlåven (1790) på Lesja bygdemuseum (hus 13 i systemet)