Viser arkivet for stikkord nordland

En reise sørover langs E 6 i Nordland gir oss en indikasjon om at her skjedde det mye under 2. verdenskrig. Det er mange skilt med henvisning til steder med krigminner og krigsminnesmerker. Tiden strakk ikke til for å besøke alle stedene. Jeg måtte prioritere noen steder. Disse bildene er fra Saltdal, Rognan.
Utenfor Saltdal kirke står denne minnestøtten over norske falne.
Inne på kirkegården ligger det 27 allierte soldater. 22 av dem er identifisert.

CWGC sin oversikt over Saltdal hovedkirke.

Tyskerne brakte de falne til Rognan fra steder mellom Bodø og Mo i Rana etter at kampene var over i mai 1940.
Jan Dagfinn Monsen har laget en innholdsrik artikkel om Krig i Saltdal
På nettstedet Store norske leksikon kan vi lese : Like øst for tettstedet går «Blodveien», bygd av jugoslaviske krigsfanger under den annen verdenskrig. Ved Saltdal bygdetun like øst for tettstedet finnes et eget «Blodveimuseum» etablert 1995. I Botn 5 km øst for Rognan er en jugoslavisk krigskirkegård med 1637 gravlagte, likeledes en tysk krigskirkegård med minneplater over i alt 4370 tyskere som falt i Nord-Norge under krigen.
Link til bloggen Tid og Rom om gravminnefotografering i Saltdal.
Link til innholdsrik artikkel om fangeleirene i Saltdal.
Bilde tatt av Knut S. av
Saltdal kirke

I sommer ble jeg tatt med til dette minnesmerket på Skarberget i Tysfjorden
Vi kan lese på steinen :
Til minne over de som mistet liv under tragiske omstendigheter de første krigsdagene 1940. Anton Sildvåg, Hans Sildvåg og Trygve Hestnes. Tysfjord Kommune 8. mai 1995
For å få vite hva som skjedde har jeg søkt på nettet og funnet på denne linken at det skjedde under veldig tragiske omstendigheter.
Anton Sildvåg, Hans Sildvåg og Trygve Hestnes var om bord i en båt i Skrovkjosen De ble bordet av engelske marinefolk. I krig er det ikke alltid like lett å skille mellom venn og fiende. Nordmennene trodde at de ble bordet av tyske marine folk, det ble skuddveksling. De tre nordmennene omkom sammen med 2 engelske marinefolk. se link

På Google Panoramio er det bilde av minnesmerke med kartposisjon.

Bjerkvik var det stedet i Norge som relativt sett ble hardest rammet av krigens redsler. Det kan vi lese på denne linken som i ord og bilder skildrer redselsnatten i Bjerkvik i mai 1940.
Minnesmerket på bildet står ved Bjerkvik kirke
Det har også en plate med navnene over alle som omkom.

Til høyre for kirken står et minnesmerke over de franske soldater som falt ved de alliertes første landgang i kampene om Narvik i 1940.

Minnesmerket ble avduket av den franske general Bethouart den 10. juli 1954.
Link til Narvik kirkegård med franke graver
I Herjangen står ett av de seks minnesmerkene som markerer Krigshistorisk landskap -Felttoget Narvik 1940.
Link fra NRK med bilder fra avdukingen

Fra Wikipedia : Krigshistorisk landskap – Felttoget Narvik 1940 er et prosjekt for å vise fram krigshistorien i nordre Nordland og Troms. Det er et samarbeid mellom Hæren, Statens vegvesen og kommunene i området, og består av seks minnesmerker med informasjonstavler, satt opp på eller ved steder der det foregikk viktige krigshandlinger våren 1940. I tillegg til minnesmerkene er strekningen mellom Narvik og Bardufoss på europavei 6 gitt navnet General Fleischers vei.

Minnesmerkene som inngår i prosjektet står på Skjomnes

Bjørnfjell

og Herjangen (bilde se over) i Narvik kommune, Øse i Gratangen

Lapphaugen, sørøst for Fossbakken, i Lavangen

og Bardufoss i Målselv. Informasjonstavlene er utformet av kunstneren Alvin Jensvold fra Gratangen. Krigshistorisk landskap ble åpnet på Lapphaugen av kong Harald V den 15. juni 2009.

I forbindelse med etableringen av Krigshistorisk landskap ble minnestøtten over general Carl Gustav Fleischer på Lapphaugen flyttet ca. 300 meter. Minnestøtten er nå plassert sammen med monumentet som inngår i Krigshistorisk landskap.

Bildeserie med 5 bilder — bla ved å trykke på pilene

På Håkvik ligger 4 franske krigsgraver,
støtten er til minne om de franske soldatene som hviler på denne kirkegården.

  • Krigsminnesmerke i Håkvik over polske falne — Det er gravlagt 104 polakker som falt under 2. verdenskrig i kampene i/ved Narvik. Hovedmonumentet er utført av billedhugger Gunnar Janson og bærer følgende inskripsjon på polsk og norsk: “Til minne om 66 polske soldater som falt i kampen for Norges og …
  • Engelske krigsgraver i Håkvik — Det er gravlagt 34 engelskmenn som falt under 2. verdenskrig i kampene i/ved Narvik. På kirkegården finnes gravsteiner over de gravlagte. Kirkegården ligger ca. 15 km sør for Narvik sentrum. http://home.online.no/~torgeir/krigsminnesmerker/engelske%20hakvik.htm Kild…
  • Krigsgraver og krigsminnesmerke i Håkvik — Krigsminnesmerker Linken gir god oversikt over Narvikdistriktet.

Minnebauta over nordmenn som ble drept under 2. verdeskrig. Bautaen som er plassert utenfor hovedinngangen til Skjomen kirke ble avduket 7. mai 1950 av prosten i Ofoten, Anders Aschim. Steinen er tatt ut i Stongebakkan av Hagerup Solbu og tilhogd av steinhugger John Bolli, Fagernes.

Bygdefolket reiste denne stein 1949

Senhøst i Nordland – et glimt av årstidens prakt,
når tåken letter og regnet gjør et opphold.

I Narvik står det 18 meter høye, og meget i øynefallende monumentet for vår frihet, Trinigon. Dette er den tredje versjonen – skapt av kunstneren Espen Gangvik.

Første gang oppført i 1995 – høytidelig markering av 50-års dagen for fred i Norge, og Europa.
Kjenner ikke navnet på kunstverket i forgrunnen – eller kunstneren.

På seilasen sørover fra Sandnessjøen passerer man De syv søstre, et storslått panorama. I forkant av bildet, ligger flyplassen.

Til venstre Sandnessjøen, og til høyre, Alstahaug

- hvor Petter Dass i sin tid regjerte som prest.

Her kan man se området fra luften,
og hvilken næringsaktivitet som er med å gi livsgrunnlaget.
Reklamefilm for Oljebyen Sandnessjøen