Viser arkivet for stikkord narvik

Dette var begynnelsen til Hitler-Tysklands første nederlag under den 2.verdenskrig, kan vi lese på det ene monumentet i minnelunden.

Klipp fra Wikipedia : Under andre verdenskrig har flere viktige hendelser skjedd i Gratangen. Gratangen var en av de første slagmarkene i 1940 mellom den tyske fjelljegerbataljonen i det 19. bayerske infanteriregiment under Eduard Dietls kommando og den norske 6. divisjon under Carl Gustav Fleischers etter den tyske invasjonen den 9. april 1940 (Slaget om Narvik). Det var i Lavangen og Gratangen tyskerne for første gang måtte trekke seg tilbake på deres tokt gjennom Norge, og fikk sitt første nederlag under 2. verdenskrig. Minnestener finnes flere steder. I minnelunden ved Nordnorsk Båtmuseum, åpnet av HM Kong Olav i mai 1990, er minnesteinen over 34 fra Trønderbataljonen som falt 25 april 1940 den sentrale.
Gratangsfjellet Knut Georg F. har laget et innlegg om minnesmerket ved den gamle turiststasjonen på Gratangsfjellet.Her ligger flere linker som også har relevans for mine krigsminnesmerker.

På ett av de små bildene står navnet til Kaptein Otto Ludvig Nyquist
Den andre minnestøtten er over lærer Sverre Lie
Bilde på Digitalt fortalt knyttet til Alta bataljonen
Tidsvitne Frithjof Haug forteller i NRK-innslag om Altabataljonen.
Klipp fra linken :

Snøen er tung og dyp. Det snør og blåser. For Frithjof Haug og de andre soldatene er det bare å bite tennene sammen og begynne å klatre opp det bratte Gratangsfjellet.

Planen er å overvåke og skyte ned nazistene. Krigen er akkurat brutt ut i Norge, året er 1940.

Frithjof Haug fra Kviby utenfor Alta er 21 år. Sammen med resten av de unge mennene i Alta bataljon er han sendt for å stanse fremrykkingen av tyskerne i området rundt Narvik. Et vanskelig og farlig oppdrag der tyskerne er bedre trent for krig og har langt bedre utstyr.

Ved å erobre Narvik vil tyskerne få kontrollen over jernmalmforsyningene til tysk våpenindustri fra gruvene rundt Kiruna i Sverige, over Narvik havn. Dette er en av hovedgrunnene for angrepet på Norge.

Kampene om Narvik i 1940 : Tyske styrker nedkjempet i april en norsk styrke på 200 mann fra Trøndelag på Bjørnfjell, nær svenskegrensa som hadde unnsluppet fra Narvik invasjonsdagen.
Kort fortalt kan vi si : Slaget om Narvik var et slag under den andre verdenskrig mellom de tyske invasjonsstyrkene under ledelse av Eduard Dietl mot de norske og allierte britiske, franske, polske styrker. De norske styrkene var ledet av Carl Gustav Fleischer. Slaget varte fra 9. april 1940 frem til gjenerobringen av Narvik 28. mai og den påfølgende tilbaketrekningen av allierte styrker 8. juni 1940.

Tysklands hensikt med invasjonen var å sikre forsyningen med jernmalm fra de svenske gruvene i Kiruna og Gällivare som ble skipet ut i Narvik som var antatt å ha avgjørende betydning for Tysklands rustningsindustri, samt erobre den norske flyplassen på Bardufoss.
Fra wikipedia Slaget om Narvik
Fra Steinkjerleksikonet om IR 13
Nydelig bilde av minnesteinen
Bilder fra krigshistorisk landskap i Bjerkvik og Herjangen
Bilder fra krigshistorisk landskap i Ballangen og Skjomnes

Den engelske hjelpekrysser HMS India ble senket av den tyske ubåt U-22, 8. august 1915 utenfor Helligvær i Vestfjorden. 9 offiserer og 107 mann omkom. Noen er gravlagt i Bodø, mens 13 av skipets besetning er gravlagt på Narvik Gamle Gravlund.
Engelskmennene prøvde liksom tyskere å stanse malmtrafikken til motparten.
Jeg stusset litt da fotografen Hans Christian Forsaa fortalte at på Narvik gamle kirkegård finnes der et monument fra 1. verdenskrig. Norge var nøytralt under denne krigen. Men likevel trukket inn i krigen bl.a. via kampen om malmen fra Narvik.
Underveis i prosjektet TWGPP har jeg også samlet inn bilder fra Bodø og Fåberg i Gudbrandsdalen. Fåberg kirke på kirkesonen
De overlevende fra HMS India ble internert på Jørstadmoen Beskrivelsen av livet i Lillehammer byavis.
En av de internerte sendte kort hjem som er vist på Postal Museum
Bildene fra Bodø er tatt av K. Lutnes og Fåberg av Hans Jørgen Wallin Weihe
Ved Fitjar kirke i Hordaland står det også et minnesmerke fra 1.verdenskrig.

Narvik. Det ene bildet er fra Museum Nord i Narvik.

Bodø

Fåberg

Bjerkvik var det stedet i Norge som relativt sett ble hardest rammet av krigens redsler. Det kan vi lese på denne linken som i ord og bilder skildrer redselsnatten i Bjerkvik i mai 1940.
Minnesmerket på bildet står ved Bjerkvik kirke
Det har også en plate med navnene over alle som omkom.

Til høyre for kirken står et minnesmerke over de franske soldater som falt ved de alliertes første landgang i kampene om Narvik i 1940.

Minnesmerket ble avduket av den franske general Bethouart den 10. juli 1954.
Link til Narvik kirkegård med franke graver
I Herjangen står ett av de seks minnesmerkene som markerer Krigshistorisk landskap -Felttoget Narvik 1940.
Link fra NRK med bilder fra avdukingen

Fra Wikipedia : Krigshistorisk landskap – Felttoget Narvik 1940 er et prosjekt for å vise fram krigshistorien i nordre Nordland og Troms. Det er et samarbeid mellom Hæren, Statens vegvesen og kommunene i området, og består av seks minnesmerker med informasjonstavler, satt opp på eller ved steder der det foregikk viktige krigshandlinger våren 1940. I tillegg til minnesmerkene er strekningen mellom Narvik og Bardufoss på europavei 6 gitt navnet General Fleischers vei.

Minnesmerkene som inngår i prosjektet står på Skjomnes

Bjørnfjell

og Herjangen (bilde se over) i Narvik kommune, Øse i Gratangen

Lapphaugen, sørøst for Fossbakken, i Lavangen

og Bardufoss i Målselv. Informasjonstavlene er utformet av kunstneren Alvin Jensvold fra Gratangen. Krigshistorisk landskap ble åpnet på Lapphaugen av kong Harald V den 15. juni 2009.

I forbindelse med etableringen av Krigshistorisk landskap ble minnestøtten over general Carl Gustav Fleischer på Lapphaugen flyttet ca. 300 meter. Minnestøtten er nå plassert sammen med monumentet som inngår i Krigshistorisk landskap.

Bildeserie med 5 bilder — bla ved å trykke på pilene

29 finnmarkinger omkom på lasteskipet Carl Arp høsten 1944 i en grusom transport fra Porsanger til Narvik.
Nær 50.000 finnmarkinger ble tvangsevakuert på slutten av andre verdenskrig. En av de mest tragiske hendelsene skjedde i oktober 1944 da det tyske lasteskipet Carl Arp gikk fra Indre Billefjord i Porsanger før det ankom Narvik.
Link til utfyllende historie om tvangsevakueringen av Finnmark og om hvor omfattende den brente jords taktikk var

Da var svært mange av de 1900 barn, ungdom og eldre ombord blitt syke, og 29 døde. De fleste ligger begravd på Narvik gravlund, og ofrene kom fra mange av kommunene i Finnmark.
Artikkel Porsangers tvangsevakuerte minnes
Gravminnene over den enkelte er i ferd med å slettes.
Olav Sørensen, opprinnelig fra Kiberg, var ildsjel for å få satt opp dette minnesmerket i Narvik.
6 september 2012 er Olav Sørensen i mål med sitt prosjekt.

Med støtte fra Finnmarks fylkskommune,andre kommuner i Finnmark,Næringslivet i Narvik,privat personer i Narvik og egen egenkapital pluss hjelp fra familien og gode venner er målet nådd.
Avdukingen av minnesmerket ble utført av Trygve Nilsen fra Finnmark,og som var 6 år i 1944 om bord i krigs skipet Carl Arp.
Link til blogg om Olav Sørensen sitt arbeide. Mange bilder fra avdukingen.
I verket «Fortiet fortid» har Arvid Petterson samlet hele tragedien om tvangsevakueringen av Finnmark mellom to permer. Det er et uvurderlig bidrag til vår histories bevaring. Der lar han evakuerte fortelle om sine egne opplevelser, og vi ser at opplevelsene sitter i minnet tross de mange år som har gått.
Evakueringsbåtene vi aldri glemmer på denne linken
Bildet viser søsterskipet til SS Carl Arp, Nelly Lasry.

Artikkel Finnmark i flammer
Den 11. november står norske styrker igjen på norsk jord. 260 mann fra 2. bergkompani av Den norske brigade i Skottland har ankommet Kirkenes. Mot vest og sør er 200 000 tyske soldater med mange tusen krigsfanger, 20 000 kjøretøyer og 60 000 hester på flukt, med russerne hakk i hæl. De har forfulgt den tyske hæren helt til Tana, men drar seg nå tilbake. 14. november overtar en norsk administrasjon de befridde delene av Finnmark.

En scene fra helvete møter dem. Det finnes ikke et hus igjen mange steder.

Finnmarkingene bretter opp ermene. De ignorerer den nye ordren om å evakuere for å få tak over hodet. 25 000 av dem har unngått den tyske transporten, og de har ikke tenkt å gi opp nå. Snart strømmer de ned fra sine respektive gjemmesteder på vidda. Oppbyggingen kan starte.

Skulpturen «Fred er løfte om fremtid» laget av billedhugger Håkon Anton Fagerås,
fra Bø i Telemark, ble avduket 6. august 2006.
60 år etter USA slapp atombomben over Hiroshima.

Les mer om skulpturen og prosessen i avisen Fremover.

På Håkvik ligger 4 franske krigsgraver,
støtten er til minne om de franske soldatene som hviler på denne kirkegården.

  • Krigsminnesmerke i Håkvik over polske falne — Det er gravlagt 104 polakker som falt under 2. verdenskrig i kampene i/ved Narvik. Hovedmonumentet er utført av billedhugger Gunnar Janson og bærer følgende inskripsjon på polsk og norsk: “Til minne om 66 polske soldater som falt i kampen for Norges og …
  • Engelske krigsgraver i Håkvik — Det er gravlagt 34 engelskmenn som falt under 2. verdenskrig i kampene i/ved Narvik. På kirkegården finnes gravsteiner over de gravlagte. Kirkegården ligger ca. 15 km sør for Narvik sentrum. http://home.online.no/~torgeir/krigsminnesmerker/engelske%20hakvik.htm Kild…
  • Krigsgraver og krigsminnesmerke i Håkvik — Krigsminnesmerker Linken gir god oversikt over Narvikdistriktet.
  • Narvik, krigsminnesmerke over franske falne — På kirkegården i Narvik er dette minnesmerket over franske falne under 2. verdenskrig. Franske soldater deltok i kampene om Narvik. Franskmenn som falt under kampene i Trøndelag og Nordland i 1940 ble samlet i fellesgrav på Namsos kirkegård og i eget fel…
  • Narvik, minnesmerke over sivile tap — Narvik lå i ruiner etter kamphandlingene i april/mai 1940. 35 sivile tap og selvsagt mange skadete. Minnesmerket over Narvikinnbyggerne er reist utenfor kirken i sentrum.

Slaget om Narvik var de omfattende kamphandlingene i Narvik og omegn under andre verdenskrig. Det begynte med det tyske angrepet den 9. april 1940, og endte da de allierte styrkene trakk seg tilbake den 8. juni samme år. Slaget etterlot en by som for en stor del var i ruiner.
Slaget om Narvik

De første årene etter krigen tok den britiske krigsgravtjeneste, the Commonwealth War Graves Commission, seg av britiske krigsgraver i Norge. Kommisjonen har som prinsipp at deres britiske falne skal gravlegges i nærheten av sitt dødssted. Sammenflytting av disse gravene ble bare i mindre grad gjennomført, og da til ordinære norske kirkegårder hvor det allerede lå britiske krigsgraver. I dag ligger britiske falne på 76 ordinære kirkegårder i Norge, fra Tromsø i nord til Lindesnes i sør. De største samlingene ligger på Stavne gravlund i Trondheim og på Vestre gravlund i Oslo.