Viser arkivet for stikkord cwgc

I sommer var jeg en tur innom Mosjøen og fotograferte disse tre krigsgravene fra 2.verdenskrig. På Wikipedia leser vi om krigen i Mosjøen :

Etter kamper sør for byen ble Mosjøen den 11. mai 1940 inntatt av tyske tropper,13 litt over en måned etter invasjonen den 9. april.

Tyskerne var opptatt av å sikre personell- og godstransporten for krigføring videre nordover, og på kort tid ble søndersprengte broer i og utenfor byen satt i stand. Mosjøen stasjon, som Nordlandsbanen hadde nådd frem til lenge før tyskernes ankomst, ble den 5. juli høytidelig åpnet av tyskerne. Til stede var sågar storbassen selv, generaloberst von Falkenhorst.

Som den største og viktigste byen på Helgeland ble Mosjøen tyskernes hovedkvarter. De bygget flere anlegg, blant annet en større militærleir på Olderskog, som da lå sør for byen. Mosjøen hadde en sentral rolle under evakueringen av Finnmark og Nord-Troms i 1944. De evakuerende kom med skip til byen, hvor noen ble fraktet videre og andre fikk opphold. Mosjøen var evakueringskontor, samt koordinerende samlested for den frivillige nødhjelpen.14
Mosjøen var en av de få byene i Nord-Norge som ikke ble utsatt for luftangrep.

Info på CWGC sin søkeside om Mosjøen
Bildet av graven til Ernest Ainsley som er den eneste av de tre som er identifisert.

I Ballangen ligger 28 falne begravet 24 av dem er identifisert.
Fra 1.slaget om Narvik ligger det begravet mannskaper fra The Royal Navy, HMS Hardy og HMS Hunter
Fra Wiki : Under det første sjøslaget ved Narvik, 10.april 1940, strander den engelske destroyeren HMS Hardy utenfor Vidrek, etter å ha blitt skutt i brann av tyske angripere. Ca 140 overlevende berger seg på land og får hjelp av stedets fastboende.

Bildet er fra krigsmuseumet i Narvik

Under dette dramaet er det kraftig beskytning over bygda og en bygning blir skutt i brann. Det blir ingen sivile tap av liv, men ca 30 engelske marinegaster omkommer, deriblant flotiljesjefen, Bernard Warburton-Lee, som for øvrig blir den første britiske militære under 2.verdenskrig som, posthumt, mottar Viktoriakorset.
Da de britiske skipene returnerte, ble de selv overvåket av tre tyske jagere som dukket opp fra sine posisjoner i Ballangen og avskar fluktruta. Tyskerne konsentrerte ilden om HMS ‹‹Hardy››; lederskipet. En granat traff broen, drepte mesteparten av befalet, og såret skipssjefen alvorlig. Jageren begynte å seile i ring, men intendantløytnant Stanning tok kommandoen, og med en avrevet fot, styrte han den brennende jageren på grunn ved Vidrek. Mannskapet svømte til land og berget seg som best de kunne. I fjæra døde skipssjefen. På flo sjø drev jageren av og landet ved innløpet til Skjomenfjorden, og her kantret hun og sank på grunt vann.
Fra artikkelen i Maritimt magasin, tekst av Gunnar Øra.

Familien til Warburton-Lee besøker graven til B. Warburton-Lee mars 2013. Foto av Bodil K. F.
Også offentliggjort i Fremover og i nyhetsbrevet fra TWGPP våren 2013

Link til slaget om Narvik

Ballangen ble okkupert 26.april 1940 av 2.Battalion av South wales Borderers
Link til ytterligere info om CWGC
Holdningen til CWGC er at alle falne ble begravet under enhetlige gravsteiner eller minnesmerker uavhengig av sivil og militær rang. Med symbol fra den militære grenen de tjenestegjorde i. De fleste gravsteinene har epigrafer med minneord som de pårørende har valgt ut.
(Bildene ble tatt på en regnværsdag….)

Graven til B. Warburton-Lee er pyntet med røde valmuer. Det er tradisjon for å dekorere krigsgravene med The Red Poppy på Remembrance Day 11. november og når pårørende besøker gravene til sine kjære ellers i året.
Den røde valmuens historie kan dere lese her på linken om In Flanders Fields

In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row…

I boken “Krigsminner”,Sola krigsgraver, sier ordfører Håkon Rege i Sola kommune : Sola kommune var under krigen slagmark for heftige luftkamper. På kirkegården i Sola ligger 45 allierte soldater begravd.Bortsett fra en marinemann er det flymannskaper som har fått sitt siste hvilested på Sola. De er fra Storbritannia, Nord-Irland, Australia, New-Zealand og Canada.

Den friheten og de verdiene vi setter så høyt,er bygget på at noen ofret alt under krigen. De som har fått sin grav på Sola,ga sitt liv, og mer har intet menneske å gi. Vi er stolte av å kunne bidra til å gi dem som ga sitt liv, et verdig ettermæle. De ligger på en gravplass der vi minnes våre egne avdøde. Det understreker det sterke fellesskapet vi føler med de avdøde og deres pårørende. Et fellesskap som på ingen måte bare er avgrenset til en generasjon, men som følger slektsledd etter slektsledd.

Til Remembrance Day 2012 var jeg til stede på Sola og fikk oppleve den respekten lokalsamfunnet viser disse mennene.
Bildet av den ukjente soldaten har krans fra Sola kommune.

Bildeserie med 8 bilder — bla ved å trykke på pilene

[/bildeserie]
Bildene i lysbildeserien har jeg fått av Peter Jevons. Han er en av ildsjelene for å markere Remembrance Day i Stavanger(Eiganes) og på Sola.
På det ene bildet ser vi Alan Pateman-Jones
Han representerte CWGC da det var 70 årsminne for Operasjon Freshman i november 2012. De soldatene ligger begravet på Eiganes, på Helleland og i Oslo. Fire stykker fikk igen grav da Gestapo senket dem i sjøen. (samme metode ble brukt med folkene på MTB 345 ).

Slaget om Narvik var de omfattende kamphandlingene i Narvik og omegn under andre verdenskrig. Det begynte med det tyske angrepet den 9. april 1940, og endte da de allierte styrkene trakk seg tilbake den 8. juni samme år. Slaget etterlot en by som for en stor del var i ruiner.
Slaget om Narvik

De første årene etter krigen tok den britiske krigsgravtjeneste, the Commonwealth War Graves Commission, seg av britiske krigsgraver i Norge. Kommisjonen har som prinsipp at deres britiske falne skal gravlegges i nærheten av sitt dødssted. Sammenflytting av disse gravene ble bare i mindre grad gjennomført, og da til ordinære norske kirkegårder hvor det allerede lå britiske krigsgraver. I dag ligger britiske falne på 76 ordinære kirkegårder i Norge, fra Tromsø i nord til Lindesnes i sør. De største samlingene ligger på Stavne gravlund i Trondheim og på Vestre gravlund i Oslo.