Viser arkivet for stikkord bergen

Utilsiktet (?) resultat av vedlikehold og rehabilitering.
Et av de rikt dekorerte husene på Nygårdshøyden, en gang et fasjonabelt strøk.
Stengingen av Nygårdsparken gjør at strøket igjen har begynt å reise seg.

2. pinsedag var det friluftsgudstjeneste og 70-års minnemarkering for eksplosjonsulykken i Bergen, 20. april 1944. På stedet er en liten rest av ankeret til den nederlandske kutteren VL103 Voorbode bevart, sammen med en liten minneplakett.
160 mennesker ble drept, rundt 5000 skadet og nær 5000 husløse.
I år kom endelig dokumentarfilmen om tragedien – forhåpentligvis for salg til høsten.
Flere bilder kan ses på Biskopshavn menighets hjemmeside.

Denne minnesteinen ble reist 17.november 1946 av Bergens Idrettskrets.
Idretten i Norge hadde i mellomkrigstiden vært delt i to leirer; Arbeidernes Idrettsforbund og det mer “borgerlige” Norges Landsforbund for Idrett. De siste årene før krigen hadde imidlertid disse to forbundene nærmet seg hverandre og sto på terskelen til å bli slått sammen. En avtale var klar da krigen brøt ut, og etter undertegnelsen av de nødvendige papirer var Norges Idrettsforbund en realitet i september 1940. Alle gamle stridsspørsmål var borte; alle var samlet i en felles protest mot det nye regimet. | Kampen hardnet da det fra tysk side ble krevd en nyordning av idretten som i praksis betydde full statlig kontroll. Prinsippet om idrettens selvstyre var brutt. I møter mellom Norges Idrettsforbund og konstituert statsråd for idrett ble det fra Norges Idrettsforbund sin side gjort helt klart at skulle organisasjonen fortsette sitt arbeid for idretten, så skulle det være etter prinsippet om selvstyre. Det var overhodet ikke rom for forhandlinger. Resultatet ble avskjedigelse av lederne og et Norges Idrettsforbund under NS-ledelse oppsto. I protest mot dette sendte det lovlige idrettsstyret ut rundskriv til idrettsungdommer, om ikke å delta på stevner.
“Ikke en ungdom med i konkurranseidrett eller stevner…..Enhver idrettsungdom som bryter denne solidariteten vil bli å betrakte som en landsforræder.” | 3.desember 1940 |

Forsøket på å nyordne idretten ble en stor fiasko for tyskerne og NS. Alle idrettsstevner i regi av NS ble boikottet av norsk idrettsungdom. Det betydde i praksis tomme tribuner og svært få utøvere på NS-arrangement. Derimot oppsto det rundt omkring i landet etter hvert illegale idrettsstevner med stor deltakelse, til tross for fare for represalier ved å delta. | Den massive motstanden som idrettsbevegelsen kom til å stå for ble et forbilde i den påfølgende motstandskampen som vokste frem. Her ble det tydelig demonstrert at det var mulig å sette seg opp mot NS-myndighetenes vilje ved å opptre i samlet flokk. Det var en sterk avvisning av det tyske forsøket på å omorganisere idretten i Norge etter nasjonalsosialistisk mønster.

En rekke av de som kjempet aktivt i den organiserte motstanden senere, både på sivil og militær side, ble rekruttert fra idretten.
Leser vi denne linken

På Sandviksfjellet finner man Ankerhytten, som eies av speiderne i Biskopshavn.
Fjellet er en del av Byfjellene, bergensernes rekreasjonsområde.
Like bak hytten finner man en liten minneplakett ved en rest av ankeret til det hollandske skipet VL103 Voorbode. Den ombygde fiskebåten fraktet sprengstoff,
og eksploderte på Bergen havn 20. april 1944.

Like sør for Bergen ligger Hordamuseet landlig til, i et rikt jordbruksområdet og tett på sjøen.

På Vestlandet, og i Bergen, er det gode krefter som tar vare på vår maritime historie, som på Sandviksboder kystkultursenter. Ære være dem for det – måtte kommende generasjoner se verdien i arbeidet, og føre tradisjonen videre.

Ildsjeler holder liv i den gamle Vossebanen – på frivillig basis kjøres damptoget mellom Garnes og Midttun stasjon. Et levende museum, som er verdt å oppleve – ennå kjører de på søndagene – besøk deres hjemmeside.

Utsikt fra Fløyen, mot Skomakerdiket og Løvstakken.

April, den lunefulle, lokker med vår, for å slå til med vinter – men hvor deilig er det ikke, når vi vet at sommeren ligger på lur, bare vi husker å nyte april, med alle dens sprell….

Utsikt fra Fløyen