Viser arkivet for stikkord 2verdenskrig

11.november er Remembrance Day eller Poppy Day. Første verdenskrig ble formelt erklært avsluttet på denne dagen i 1918.
Kong Georg V utpekte denne dagen til minnedag over de falne.
Nyhetssendinger fra England viser at denne dagen markeres høytidelig. F-eks bærer statsministeren den røde valmuen, dronningen deltar i minneseremonier osv.
Markeringen legges til søndagen før den 11. november og kalles Remembrance Sunday.
I 2012 deltok jeg under minnemarkeringen i Stavanger. Denne dagen var spesiell da det var 70 år siden den tragiske Operasjon Freshman fant sted.
På denne sonen er vi noen som allerede har lagt inn bilder av minnesmerker knyttet til Operasjon Freshman.
Vestre Gravlund av Jan-Tore.
Lysebotn av Knut Georg. På denne linken ligger også bilder fra Eiganes i Stavanger
Men bilder fra Helleland kan jeg ikke finne.
De bildene jeg nå legger inn har jeg fått av Peter Jevons i Stavanger. Han er tidligere RAF-flyger. I Stavanger ligger Nato-basen Joint Warfare Centre.

19. november skulle de britiske ingeniørsoldatene fra 1st British Airborne Division ankomme. To Halifax bombefly som tauet hvert sitt Horsa glidefly kom inn over Norge. Det første trekket sirklet over målområdet, men måtte på grunn av dårlig sikt gjøre vendereis. Over Rogaland begynte begge flyene å ise. Sleperen røk, og glideflyet styrtet sør for Lysefjorden mens trekkflyet klarte å vende tilbake til England. Det andre trekkflyet kom i vansker allerede ved innflyvningen over norskekysten. Glideren styrtet ved Helleland, lensmannsgården, innenfor Egersund, mens trekkflyet styrtet i Hæstadfjellet. Alle som var i trekkflyet omkom, mens de overlevende i glideren ble tatt med til Slettebøleiren på Bakkebø, utenfor Egersund, hvor de ble henrettet. I ettertid er det satt opp minnesmerker på Bakkebø samt en varde oppi fjellet der glideren krasjet. Av de ni overlevende fra styrten ved Lysefjorden ble fem fraktet til Grini, senere henrettet i Trandumskogen den 18. januar 1943. Fire ble fraktet til Lagård fengsel i Stavanger, der de ble torturert og henrettet 24. november. Alle de 14 overlevende fra styrten ved Helleland ble henrettet allerede neste dag. Det var ingen overlevende fra det styrtede bombeflyet. Til sammen døde 41 i denne mislykte aksjonen
Det ene glideflyet styrtet på Benkjafjellet i nærheten av Helleland. Her er reist en varde til minne om de som omkom.
Turbeskrivelse med historien bak og bilder fra Benkjafjellet
6. september 2012 ble det arrangert en tur til Benkjafellet hvor bl.a. personalet ved Natobasen deltok.

Om Revsdalen i Eigersund kommune
Klipp fra linken :
Hvis du ønsker, kan du også gå en lengre rundtur (1,5 km) fra Revsdalen om den såkalte Burmavegen. Vegen ble anlagt i tilknytning til den tyske Slettebøleiren under 2. verdenskrig

Bjerkvik var det stedet i Norge som relativt sett ble hardest rammet av krigens redsler. Det kan vi lese på denne linken som i ord og bilder skildrer redselsnatten i Bjerkvik i mai 1940.
Minnesmerket på bildet står ved Bjerkvik kirke
Det har også en plate med navnene over alle som omkom.

Til høyre for kirken står et minnesmerke over de franske soldater som falt ved de alliertes første landgang i kampene om Narvik i 1940.

Minnesmerket ble avduket av den franske general Bethouart den 10. juli 1954.
Link til Narvik kirkegård med franke graver
I Herjangen står ett av de seks minnesmerkene som markerer Krigshistorisk landskap -Felttoget Narvik 1940.
Link fra NRK med bilder fra avdukingen

Fra Wikipedia : Krigshistorisk landskap – Felttoget Narvik 1940 er et prosjekt for å vise fram krigshistorien i nordre Nordland og Troms. Det er et samarbeid mellom Hæren, Statens vegvesen og kommunene i området, og består av seks minnesmerker med informasjonstavler, satt opp på eller ved steder der det foregikk viktige krigshandlinger våren 1940. I tillegg til minnesmerkene er strekningen mellom Narvik og Bardufoss på europavei 6 gitt navnet General Fleischers vei.

Minnesmerkene som inngår i prosjektet står på Skjomnes

Bjørnfjell

og Herjangen (bilde se over) i Narvik kommune, Øse i Gratangen

Lapphaugen, sørøst for Fossbakken, i Lavangen

og Bardufoss i Målselv. Informasjonstavlene er utformet av kunstneren Alvin Jensvold fra Gratangen. Krigshistorisk landskap ble åpnet på Lapphaugen av kong Harald V den 15. juni 2009.

I forbindelse med etableringen av Krigshistorisk landskap ble minnestøtten over general Carl Gustav Fleischer på Lapphaugen flyttet ca. 300 meter. Minnestøtten er nå plassert sammen med monumentet som inngår i Krigshistorisk landskap.

Bildeserie med 5 bilder — bla ved å trykke på pilene