Hamar

Regjeringskvartalet, Oslo

Var null grader i fjellet i morges, skikkelig kaldt å gå før sola brøt gjennom tåkelaget…

Hamar

På det meste var det 9 sel på Gamle Lisetsetra for gardane Valbøen, Innvik, Nedrevoll, Liset og Lindsetvika. Dei fleste sela hadde fjøs av gråsteinsmur under selet. På stølen nedanfor sela var det slåtteteigar med høyløer lengst nede. I 1952 flytte to av bruka på Nedrevoll ned til den nye Lisetsætra. Dei dreiv kvar sin fjøs her med sel i enden av bygningen. Målet med flyttinga var å få tilgang til veg. I samarbeid med gardane på Amdam hadde det blitt bygt veg opp frå Giskemosaga.Vegen sto ferdig i 1939. Drifta på den nye Lisetsætra heldt fram til 1968.

Ødelagt regjeringsbygning.

Regjeringsbygningen som ble ødelagt i Breivik-bombingen og som skal rives.

-

Porsgrunn

-