Viser arkivet for stikkord narvik

På kirkegården i Narvik. Til minne om polske soldater som falt under kampene om Narvik i 1940.
På steinen i forkant henvises det til kirkegården i Håkvik, 12 km. sør for Narvik. Her ligger flere polske soldater og offiserer gravlagt.
Polske falne ble samlet på Oslo vestre gravlund, Moholt kirkegård i Trondheim og på Narvik nye kirkegård og Håkvik kirkegård. De fleste av dem falt i kampene om Narvik i 1940.

Minnesmerket over panserskipene Norge og Eidsvold fra kirkegården i Narvik.
Det store steinkorset i bakgrunnen er til minne om de tyske soldatene som falt i slaget om Narvik.
Kirkegården har også minnesmerker over andre allierte falne, franske, polske og fra Samveldelandene

I Narvik står det 18 meter høye, og meget i øynefallende monumentet for vår frihet, Trinigon. Dette er den tredje versjonen – skapt av kunstneren Espen Gangvik.

Første gang oppført i 1995 – høytidelig markering av 50-års dagen for fred i Norge, og Europa.
Kjenner ikke navnet på kunstverket i forgrunnen – eller kunstneren.