Viser arkivet for juli, 2016

-

-

Når man er “kjøttdyr” får man gå sammen med mamma, er man avkom av en melkeku må man gå alene…

Myrlandet nedenfor kystlyngheiene er veldig artsrikt, på Vigra der dette bildet er tatt, overvintrer mange fugler nettopp i dette myrbeltet, hvor taren ligger i hauger ned mot stranden. Merkelig nok er det slike områder en gjerne legger ut til industri, sikkert fordi de ikke kan brukes til annet enn beite…

Mysen, Østfold

…trodde først det var et vepsebol.
Hva er dette?

Kystlyngheier er flere tusen år gamle kulturmarkstyper formet av beiting, brenning og slått. I Europa går kystlyngheiene langs en 3 600 kilometer lang strekning fra Portugal i sør til Lofoten i nord. En tredjedel av strekningen ligger i Norge, som derfor har et ekstra ansvar for å ta vare på naturtypen. Beklageligvis gror det igjen mange steder…

Månen over Lillestrøm II (Bildeserie)

Bildeserie med 5 bilder — bla ved å trykke på pilene