Viser arkivet for mars, 2016

Han kommer alltid til god mat

Dagen i dag. I går var det sol og bart. Foto: Bjørgulv Mykland.

Akersælva

Utsikt fra Kvasnes inn Hjørundfjorden i dag

-

Stockholm 2010 – 06 – 10

Foto: Bjørgulv Mykland.

Henjaelva. Foto: Bjørgulv Mykland.

Kaffibord i Parken. Foto: Bjørgulv Mykland.