Viser arkivet for januar, 2016

Høge personar må gå mitt i åpningen. Då slepp dei å stange opp i brua. Foto: Bjørgulv Mykland.

Foto: Bjørgulv Mykland.

  • Møte på foringsplassen — Med litt tålmodighet ble det nærkontakt .
  • fjærball — Gråsisik

Østre Toten

-