Viser arkivet for august, 2015

På ferja MF Lolland. Foto: Bjørgulv Mykland.

Førdesveten er det høyeste fjellet i Sund kommune, 284 meter over havet.
Fjellet har trolig vært en del av Håkon den godes vetesystem for landvern.
Det er storslagen utsikt mot vest, sør mot Austevoll, øst mot Bergen, Fana og Os.

Catalina-ulykken på Førdesveten i 1948 hadde 13 omkomne.
I dag er det satt opp et minnesmerke på fjellet.

Ytterligere informasjon og historie.

-

-

Kl. er 08:30 og 24 gr. Foto: Bjørgulv Mykland.

…litt av den ved Revelelva. Populært badested.

-