Viser arkivet for august, 2015

Numedalslågen – Larvik

Solnedgang ved Isefjord. Foto: Bjørgulv Mykland.

-

Foto: Bjørgulv Mykland.

Fyret ligger på Kvernholmen og er oppført i 1873, men fikk helårsdrift i 1874.

-

-

Tyrigrava onsdag 19 august.
Mange hundre motorsykler.
(mc treff hver onsdag)

Sola går ned over Isefjord. Kl. 20:15 vel 20 gr. Foto: Bjørgulv Mykland.