Viser arkivet for oktober, 2015

Rosene blomstra fint enno. Foto: Bjørgulv Mykland.

Rosene blomstra fint enno. Foto: Bjørgulv Mykland.

Rosene blomstra fint enno. Foto: Bjørgulv Mykland.

Ved Tyinvegen, sør for krysset til Rogn. Elva som renn gjenom Valdres. Foto: Bjørgulv Mykland

-

Ein fin kveld ved Tyrifjorden. Fpto: Bjørgulv Mykland.

Ved riksvegen, Tyrifjorden. Kva berg er dette? Eg trudde det var mur, hellelagt, men det er det ikkje. Var månge plassar. Foto: Bjørgulv Mykland.