Minnesmerker over hjelpekrysseren HMS India

Den engelske hjelpekrysser HMS India ble senket av den tyske ubåt U-22, 8. august 1915 utenfor Helligvær i Vestfjorden. 9 offiserer og 107 mann omkom. Noen er gravlagt i Bodø, mens 13 av skipets besetning er gravlagt på Narvik Gamle Gravlund.
Engelskmennene prøvde liksom tyskere å stanse malmtrafikken til motparten.
Jeg stusset litt da fotografen Hans Christian Forsaa fortalte at på Narvik gamle kirkegård finnes der et monument fra 1. verdenskrig. Norge var nøytralt under denne krigen. Men likevel trukket inn i krigen bl.a. via kampen om malmen fra Narvik.
Underveis i prosjektet TWGPP har jeg også samlet inn bilder fra Bodø og Fåberg i Gudbrandsdalen. Fåberg kirke på kirkesonen
De overlevende fra HMS India ble internert på Jørstadmoen Beskrivelsen av livet i Lillehammer byavis.
En av de internerte sendte kort hjem som er vist på Postal Museum
Bildene fra Bodø er tatt av K. Lutnes og Fåberg av Hans Jørgen Wallin Weihe
Ved Fitjar kirke i Hordaland står det også et minnesmerke fra 1.verdenskrig.

Narvik. Det ene bildet er fra Museum Nord i Narvik.

Bodø

Fåberg

Vist 338 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Merkelige og interessante opplysninger fra krigen Norge offisielt ikke deltok i (selv om nesten 2000 sjøfolk døde…). Går ut fra at det britiske inngrepet i malmfarten og tyskernes senking av disse skjedde rett utenfor territorialgrensen vår. Ellers ville jo britene og tyskerene være i krig med Norge, og ikke bare hverandre? Men man kan aldri vite, jfr. “Altmark” i Jøssingfjord, februar 1940.

Hvor angrepet på HMS India skjedde i forhold til vår territorialgrense kan jeg ikke gi deg noe svar på. Kanskje noen andre som vet det?
Altmarksaken var avgjørende for at 6. Divisjon i 1940 ga ordre om at alle som krenket Norges nøytralitet, uansett nasjonalitet, skulle møtes med væpnet motstand. (kilde til dette er Slaget om Narvik : Sydfronten, Øyvind Johnsen.
I tillegg til de som omkom fra HMS India ligger det et stort antall døde fra Commonwealth-landene begravet i Norge (Sør-Norge) CWGC oppgir at 80 stk totalt er begravet i Norge fra WW1.
Disse omkom under Slaget ved Jylland 31 mai til 1.juni 1916. De ble plukket opp i sjøen eller fløt til Norskekysten.
I Fredrikstad er en stor krigskirkegård.

Posisjonen til HMS India var….ship sank in five minutes, 6-7 miles NNW of Heligver Light near Bodo (te – in 67.30N, 13.20E kan vi lese på Naval History Homepage skroll ned til 8.august.
Ved å Google posisjonen dukket uboat.net med mere info og kart over hvor angrepet fant sted.

Klikker man opp kartstørrelsen i linken ser det ut som at HMS India gikk ned midtfjords i Vestfjorden, mellom Helligvær og Værøy, dvs. godt utenfor territorialgrensen – se innfelt målestokk i kartet.

Takk for at du fant ut det Erik.( Jeg trodde at den grensen gikk mye lenger ut i havet.)

Samtidig takk til dere som liker bildene. Føler meg noen ganger som en gledesdreper som legger inn disse dystre og dramatiske historiene blant blomster og humler og vakre landskaper. Men kontraster må til.
Blir stadig forundret over hvor mye info man kan finne om forskjellige tema knyttet til 1. og 2. verdenskrig. Og hvor stor oversikt man hadde om hva som skjedde med de forskjellige enhetene. På uboat.net (link i min forrige kommentar) f.eks kan man finne skjebnen til den beryktete ubåten U-864 som ligger i havet utenfor Fedje i Hordaland.
Det som gjorde sterkest inntrykk blant opplysningene jeg fant om HMS India er de personlige historiene som blir fortalt i linken øverst om HMS India og i linken til kortet fra Jørstadmoen.

Om hvor langt ute grensene gikk til havs: Økonomisk sone ble jo utvidet til først 50 nautiske mil og så 200 n.m. utover på 70-tallet, men det gjelder forvaltning av fisk, olje/gass o.a. ressurser. Territorialgrensen er det område som er underlagt landets fulle og egne suverenitet og juridiksjon. Altså at det er havområder nær kysten som vi håndhever fullt ut, i motsetninger havområder ute i havet der vi bare forvalter ressurser. Norges territorialgrense går 12 nautiske mil (22 224 m) fra grunnlinjene rundt ytterst øyer og skjær. Det er mulig at territorialgrensen var enda mindre for 100 år siden. Uansett, krysser man territorialgrensen til et land og åpner ild vil det (normalt) bety at man har gått til krig mot dette landet.

Her kommer det en oversiktlig artikkel om disse begrepene for Norges maritime grenser, med kartillustrasjon

Fint med litt grense-setting :-)
Jeg skjønner at jeg har blandet dem sammen. Kartillustrasjonen var veldig oversiktlig! Hvordan utdanner man seg innen havrett?

Det vet jeg ikke noe om, egentlig, men vil tro at det i gamle dager (på Jens Evensen sin tid…) ikke var noen egen utdannelse for det, men at grunnkompetansen var jus, og så måtte man skaffe seg praksis fra forhandlinger og havrett på toppen av dette, enten man var jurist eller politiker. Men det var da. Når man googler havrett og utdannelse nå, kom det opp mye på Universitetet i Tromsø. Ser ut som at de har et masterstudium der om havrett, miljørett og naturrressursrett f.×. Og både før og nå var det vel viktig å skaffe seg praksis i slik kompetanse fra UD.

Takk for utfyllende svar!

Krigsminnesmerker (267 bilder)

 

Nordland (853 bilder)

 

Bildesamlingen (41182 bilder)

 
Annonse

Nye bilder